Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datTeorie a praxe jádrového vyhlazování Seznam použitého značení


Logo Matematická biologie

Seznam použitého značení

vyhlazovací parametr
matice vyhlazovacích parametrů
regresní funkce
hustota pravděpodobnosti
distribuční funkce

 

 

 

 

 

odhad vyhlazovacího parametru
odhad směrodatné odchylky
odhad regresní funkce
odhad hustoty
odhad distribuční funkce

 

 

 

 

 

značí integrál  pokud není uvedeno jinak
jádrová funkce (jádro)
konvoluce funkcí a
integrál z jádra,
rostor funkcí, které mají spojité derivace až do řádu včetně na intervalu

 

Nadarayovy-Watsonovy odhady
Priestleyovy-Chaovy odhady
lokálně lineární odhady
Gasserovy-Müllerovy odhady

 

MSE střední kvadratická chyba (mean square error)
MISE střední integrální kvadratická chyba (mean integrated square error)
AMISE asymptotická střední integrální kvadratická chyba (asymptotic mean integrated square error)
AIV asymptotický tvar integrálu rozptylu (asymptotic integrated variance)
AISB asymptotický tvar integrálu druhé mocniny vychýlení (asymptotic integrated square bias)
AMSE střední průměrná kvadratická chyba (average mean square error)

 

CV metoda křížového ověřování
REF metoda referenční hustoty
MS metoda maximálního vyhlazení
PI plug-in metoda
IT iterační metoda

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity