Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datTeorie a praxe jádrového vyhlazování Jádrové odhady hustoty Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • zná tvar jádrových odhadů hustoty pravděpodobnosti,
  • je schopen analyzovat statistické vlastnosti těchto odhadů,
  • je seznámen s metodami pro volbu vyhlazovacího parametru,
  • rozumí automatické proceduře pro simultánní volbu parametrů vyhlazování,
  • zvládá použití toolboxu v Matlabu a dokáže pro daný soubor dat zkonstruovat jádrový odhad hustoty a jejích derivací.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity