Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datTeorie a praxe jádrového vyhlazování Jádrové odhady dvourozměrných hustot Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • zná součinová a sférická dvourozměrná jádra pro odhady dvourozměrných hustot,
  • rozumí principu vyhlazování dvourozměrných hustot,
  • chápe nejjednodušší metody pro volbu prvků diagonální vyhlazovací matice,
  • zvládá použití příslušného toolboxu v Matlabu pro simulační studii i pro zpracování reálných dat.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity