Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datTeorie a praxe jádrového vyhlazování Jádrové odhady regresní funkce Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • zná základní typy jádrových odhadů regresní funkce a jejích derivací,
  • je schopen analyzovat statistické vlastnosti odhadů,
  • má přehled o metodách pro volbu vyhlazovacího parametru,
  • je seznámen s automatickou procedurou pro simultánní volbu vyhlazovacího parametru, jádra a jeho řádu,
  • je schopen analyzovat daný soubor dat a aplikovat uvedenou proceduru na tento soubor,
  • je schopen použít příslušný toolbox v Matlabu a zkonstruovat odhad regresní funkce.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity