Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datTeorie a praxe jádrového vyhlazování Jádrové odhady distribuční funkce Volba vyhlazovacího parametru Plug-in metoda

Logo Matematická biologie

Plug-in metoda

Společným cílem metod typu plug-in (PI) je odhadnout Za předpokladu dostatečné hladkosti funkce užitím metody per partes dostaneme vztah

Tudíž se budeme dále zabývat odhadem funkcionálu

Je zřejmé, že což vede k metodě založené na odhadu druhé derivace hustoty Vztah Jádrové odhady hustoty (9) použijeme k odhadu druhé derivace s jádrem Pak

kde podle vztahu Jádrové odhady hustoty (11) je

Pak

Shrnutím předchozích úvah dostaneme proceduru pro odhad distribuční funkce

Příklad 5.3. S použitím funkce toolboxu zjistíme, že pro data z příkladu Jádrové odhady distribuční funkce 2.1 je vyhlazovací parametr určený plug-in metodou roven Na následujícím obrázku je odhad distribuční funkce společně se skutečnou distribuční funkcí.

Obr. 7. Odhad distribuční funkce s hPI =0,5717$, odhad (červená, plná), původní funkce (modrá, čárkovaná)
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity