Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datTeorie a praxe jádrového vyhlazování Jádrové odhady distribuční funkce Aplikace na reálná data

Logo Matematická biologie

Aplikace na reálná data

Znovu se podívejme na soubor dat z povodí řeky Dyje (viz tabulku Datové soubory Tabulka 13 ). Podle metod pro odhad vyhlazovacích parametrů jsme pro Epanečnikovo jádro vypočítali tyto odhady

Na následujícím obrázku jsou zobrazeny odhady křivky zabezpečenosti společně s empirickou křivkou zabezpečenosti. Průběh křivky zabezpečenosti ukazuje například, že průtok 8 m3/s a vyšší se vyskytuje s pravděpodobností asi 0,3, průtok 20 m3/s a vyšší se vyskytuje s pravděpodobností 0,1. Provoz přehrady tedy stabilizuje měsíční průtok v rozmezí 5-8 m3/s s pravděpodobností 0,9-0,3.

a) Odhad s hMS =1.9808
b)Odhad s hPI =0,3636
c) Empirická distribuční funkce
Obr. 8. Odhadnuté křivky zabezpečenosti řeky Dyje v období 1931-1990, na ose x je velikost průtoku v m3/s

Následující datový soubor pochází z rozsáhlé studie, v níž autoři studovali vliv substituentů v 2,4-diamino-5-(substituovaný benzyl)pyrimidinech. Biologická aktivita při inhibici dihydrofolát reduktázy byla měřena pomocí asociační konstanty. Data jsou v tabulce Datové soubory Tabulka 12 a jsou dostupná na osobních stránkách Dennise D. Boose1, kde je také odkaz na původní článek Jonathana D. Hirsta z roku 1994.

Užitím výše uvedených metod jsme (při použití Epanečnikova jádra) dostali následující hodnoty vyhlazovacích parametrů:

Na následujícím obrázku jsou uvedeny odhady distribuční funkce s těmito parametry a také je zde pro srovnání uvedena empirická distribuční funkce.

a) Odhad s hMS =0,1139
b)Odhad s hPI =0,1931
c) Empirická distribuční funkce
Obr. 9.Odhadnuté distribuční funkce pro vliv substituentů v pyrimidinech

 

 

 


1www4.stat.ncsu.edu stránka - pyrimidine

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity