Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datTeorie a praxe jádrového vyhlazování Jádrové odhady regresní funkce Shrnutí

Logo Matematická biologie

Shrnutí

Odhad regresní funkce v bodě  je tvaru


 

závisí na a

Vychýlení a rozptyl odhadu s jádrem řádu 2 jsou

 

 

Asymptotická střední kvadratická chyba jádrového odhadu regresní funkce s jádrem řádu 2 je

 

Optimální vyhlazovací parametr vzhledem k pro k=2 je tvaru

 

 

s řádem konvergence

Metoda křížového ověřování pro odhad optimálního vyhlazovacího parametru

 

 

Automatická procedura pro simultánní volbu optimálního jádra, jeho řádu a vyhlazovacího parametru je dostupná v toolboxu Matlabu.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity