Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datTeorie a praxe jádrového vyhlazování Jádrové odhady dvourozměrných hustot Volba jádra

Logo Matematická biologie

Volba jádra

Podobně jako u odhadu jednorozměrné hustoty není volba jádra podstatná. Je vhodné zvolit součinový tvar optimálního jádra. Tím zajistíme jistou hladkost výsledného odhadu a navíc výpočty s využitím součinových jader jsou jednodušší.

Poznámka 4.1. V literatuře se také využívá Gaussovo jádro které se zdá být výhodnějším při studiu asymptotických vlastností jádrového odhadu. Na druhou stranu má nevýhodu, že jeho  nosičem je celá reálná osa, což způsobuje „nedokonalost“ při odhadech hustot s omezeným definičním oborem.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity