Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datTeorie a praxe jádrového vyhlazování Jádrové odhady hustoty Shrnutí

Logo Matematická biologie

Shrnutí

Odhad hustoty pravděpodobnosti v bodě je tvaru

 

 

Asymptotická střední kvadratická chyba jádrového odhadu hustoty pravděpodobnosti s jádrem řádu je součtem asymptotického tvaru rozptylu (AIV) a druhé mocniny vychýlení (AISB)

 

 

Optimální vyhlazovací parametr vzhledem k AMISE pro odhad hustoty pravděpodobnosti s jádrem řádu je tvaru

 

tj.

 

Metody pro odhad optimální hodnoty vyhlazovacího parametru

  • metoda referenční hustoty
  • metoda maximálního vyhlazení
  • metoda křížového ověřování
  • iterační metoda

 

Automatická procedura pro simultánní volbu optimálního jádra, vyhlazovacího parametru a řádu jádra je dostupná v toolboxu Matlabu.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity