Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datTeorie a praxe jádrového vyhlazování Jádrové odhady distribuční funkce Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • zná základní typy jádrových odhadů distribuční funkce a jejich statistické vlastnosti
  • má přehled o metodách pro volbu vyhlazovacího parametru,
  • je schopen navrhnout a implementovat proceduru pro zpracování reálných dat,
  • je naučen používat příslušný toolbox v Matlabu a dokáže zkonstruovat jádrový odhad distribuční funkce pro daná reálná data.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity