Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAnalýza dat v R Úvod do Bioconductor Instalace Bioconductoru a balíků

Logo Matematická biologie

Instalace Bioconductoru a balíků

Bioconductor se instaluje přímo z konzoly R, zadáním těchto dvou příkazů:

> source("http://bioconductor.org/biocLite.R")
> biocLite()

Tímto se - podobně jako při instalaci R - nainstaluje základní sada balíků, která umožňuje základní analýzy dat genomických a proteomických experimentů.

Chcete-li nainstalovat novou knihovnu, uděláte tak s pomocí funkce biocLite("") - je to ta samá, která se použíje pro instalaci Bioconductoru v případě, že jako argument nezadáte název balíku, který se má nainstalovat:

> biocLite("simpleaffy")

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity