Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAnalýza dat v R Propojení C a R Příklady k procvičení

Logo Matematická biologie

Příklady k procvičení

1. Vyjmenuje čtyři různé funkce pro propojení C a R.

Řešení

[

.C()

.Call()

.External()

cfunction() z balíku inline

]

2. Stručne popište obecný postup propojení C a R pomoci funkce .C().

Řešení

[

Vytvoříme soubor se zdrojovým kódem. Kód zkompilujeme v příkazovém řádku. V R načteme  DLL soubor pomocí dyn.load(). Kód zavoláme pomoci funkce .C().

]

3. Jaký datový typ použijete pro logický vektor?

Řešení

[

LGLSXP

]

4. Vysvětlete rozdíl v propojení C++ pomocí funcki sourceCpp() a cppFunction().

Řešení

[

Funcke sourceCpp() načítá externí soubor, zatímco funcke cppFunction() přebírá kód funkce jako argument. Dále v souboru pro sourceCpp() je nutno připojit defince balíku Rcpp a můžeme kontrolovat export funkcí do R.

]
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity