Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAnalýza dat v R Datové struktury Příklady k procvičení

Logo Matematická biologie

Příklady k procvičení

Mějme dva vektory:

>  b <- c("a", "b", "c")
>  d
<- c(T, T, F, F)

1. Zjistěte jakého módu jsou vektory b a d.

Řešení

[Vektor b je módu "character" a vektor d je módu "logical"]

2. Zkuste sjednotit vektory a a b do proměnné s názvem f.

Řešení

[Stačí použít funkci c(): >  f <- c(b,d)]

3. Jaký mód má nyní vektor f a proč?

Řešení

[Vektor f je nyní "character". Protože vektor může obsahovat prvky pouze jednoho typu, logické hodnoty vektoru d byly proměneny na textové:

> f
[1] "a"     "b"     "c"     "TRUE"  "TRUE"  "FALSE" "FALSE" ]

Mějme matici ma:

> a <- c (1,1,2,2,3,3)
> ma <-
matrix(a, nrow = 3, ncol = 2)

4. Změňte názvy sloupců matice ma na "var1" a "var2".

Řešení

[S pomocí příkazu colnames():

> colnames(ma)<-c("var1", "var2")

]

5. Najděte argument funkce matrix(), který umožňuje načítání matice po řádcích, vytvořte takto z vektoru a matici ma2.

Řešení

[

Zobrazíme nápovědu k funkci matrix():

> ?matrix

... a zjišťujeme, že argument byrow=TRUE umožňuje načtení matice po řádcích:

> ma <- matrix(a, nrow = 3, ncol = 2, byrow = TRUE)

]
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity