Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAnalýza dat v R Grafické výstupy R


Logo Matematická biologie

Grafické výstupy R

Nástrojem i výstupem každé dobré analýzy je grafické zobrazení. Jedna z nejlepších vlastností R je, že dokáže vytvářet jakékoliv grafy a to na publikační úrovni.
Grafy mohou být uloženy ve velkém množství formátů: png, jpeg, tiff, pdf, ps, ...

Nejenže si uživatelé vytvářejí grafy sami, ale mohou těžit z faktu, že tisíce jiných uživatelů vytvářejí vlastní grafy a pak jejich zprostředkují online. Grafika v R není omezena nabídkou jako v SPSS, SAS případně STATISTICA.

V R existují různé grafické systémy

 • Tradiční (graphics)
  • tzv. high level a low level funkce
  • Není interaktivní
  • Pracuje jako malíř - každý další příkaz dokresluje na předchozí
 • Grid
  • Pouze low level kreslení
  • Vytváří editovatelné grafické komponenty (nejen finální grafické výstupy)
  • Graf vzniká jako objekt, který může uživatel znovu použít a kombinovat
  • Více možností vizualizace a kombinace grafů
 • Lattice
  • Trellis funkce - speciální high-level funkce využívající grid.

 

Systém grid a lattice jsou v podstatě speciální balíky vytvořené na tradičním systému, a musí být načteny před použitím:

library(grid)

library(lattice)

Barvy se ve funkcích definují buď jako čísla, nebo jako řetězec:
červená ~ 2, "red"
modrá ~ 3, "blue" ...
Funkce vytvářející barevné palety:


Použití:

> plot(c(1:16), col=topo.colors(16), pch=19, cex=2)

Úplný číselník barev lze nalézt zde: http://research.stowers-institute.org/efg/R/Color/Chart/ColorChart.pdf

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity