Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAnalýza dat v R Datové struktury Matice a pole

Logo Matematická biologie

Matice a pole

Datové struktury matice a pole jsou speciální případy vektorů. Pole je vícerozměrný vektor a matice je případ dvourozměrného pole.

Podobně jako vektory i tyto struktury vyžadují, aby jejich prvky byly stejného typu.

Následující text předpokládá znalosti základů práce s maticemi a poli, který lze nastudovat zde: Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Výuka jazyka R Matice a pole.

Vytvořme si matici z vektoru pomocí funkce matrix()

> a = c (1,1,2,2,3,3)
> ma = matrix(a, nrow = 3, ncol = 2)
# funkce konvertuje vektor na matici, pozor, defaultně načte po sloupcích!

Mezi základní atributy matice patří

  • rozměry matice (dimenze)

> dim(ma)
[1] 3 2

> nrow(ma); ncol(ma)

  • názvy sloupců a řádků

> dimnames(ma) # názvy sloupců a řádků
> rownames(ma); colnames(ma)

Názvy sloupců a řádků se zadávají buď přímo při definici matice nebo po jejím vytvoření:

 
> rownames(ma)=c("A","B","C")
>   ma

   [,1] [,2]
A    1    2
B    1    3
C    2    3

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity