Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAnalýza dat v R Rozšířené základy R Příklady k procvičení

Logo Matematická biologie

Příklady k procvičení

1. Pomocí jakého souboru můžete nastavit automatické načtení knihoven a nastavení pracovního adresáře při spuštění R?

Řešení

[
S pomocí souboru ".Rprofile".
]

2. Kdy je výhodnější kód pouze do skriptu a kdy je vhodné vytvořit ze skriptu funkci?

Řešení

[
Je to otázka četnosti použití kódu. Čím častěji nějakou část kódu používáme a čím větší je pravděpodobnost, že ho budeme používat i u jiných analýz, tím více se nám vyplatí věnovat čas zobecnění kódu a vytvoření funkce. V případě, že je kód použit pouze jednou, nemá smysl z něho dělat funkci.
]

3. Vytvořte funkci:

  • s názvem operace
  • jejíž vstupní argumenty budou vektor číselných hodnot x a číslo b
  • výstupem bude seznam s položkami součet, rozdíl, podíl a mocnina x na b
  • elementy výsledného seznamu budou mít názvy: soucet, rozdíl, podil, mocnina

Řešení

[
operace <- function(x,b)
{
  soucet <- x+b
  rozdil <- x-b
  podil <- x/b
  mocnina <- x^b
  return(list(soucet=soucet, rozdil=rozdil, podil=podil, mocnina=mocnina))
}

]

 

4. Vyzkoušejte funkci pro hodnoty x = c (10, 20, 30), b = 4

Řešení

[operace(x=c(10,20,30), b=4) ]

 

5.** Rozšiřte funkci tak, aby b mohl být vektor čísel (a příslušné operace byly provedeny pro všechny hodnoty b)

Řešení

[operace<-function(x,b){
  soucet <- data.frame(lapply(a,FUN=function(y) y+x))
  rozdil <- data.frame(lapply(a,FUN=function(y) y-x))
  podil <- data.frame(lapply(a,FUN=function(y) y/x))
  mocnina <- data.frame(lapply(a,FUN=function(y) y^x))

  colnames(soucet) <- colnames(rozdil) <- colnames(podil) <- colnames(mocnina) <- b
  return(list(soucet=soucet, rozdil=rozdil, podil=podil, mocnina=mocnina))
}
]

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity