Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAnalýza dat v R Rozšířené základy R Rozšířené ovládání R Výrazy a operátory

Logo Matematická biologie

Výrazy a operátory

V předcházející kapitole jsme si popsali jak R pracuje s příkazy, a že existují dva základní typy příkazů: výrazy (2 +3) a přiřazení (a<-2+3). Zatímco přiřazení je úkon. 

Základní výrazy v R se dají rozdělit na:

  • Funkce - jsou to vlastně metody zpracování objektů (funkce, operátory)

        funkce(a, b, ...)

  • Objekty - výsledky funkce podle typu objektu (patří sem datové struktury, proměnné, ale i funkce... etc)
  • Podmínky a cykly:

   > if (podmínka) {výraz}

   > for (podmínka) {výraz}

Díky systému pass-by-value můžeme výrazy vnořovat jeden do druhého, takže chceme-li se odkázat na 2 prvek vektoru b o prvcích {1,2,3}, můžeme to provést takhle:

> b <- c(1:3)
> b[2]

[1] 2

... nebo takhle:

> a <-2
> c(1:3)[a]

[1] 2

Výraz c(1:3) se automaticky vyhodnotí jako vektor, výraz a se pak automaticky vyhodnotí jako číslo 2. Vnoření výrazu a do výrazu c(1:3) s pomocí indexace pak dá kýžený výsledek.

Operátory

...jsou základní jedno- až čtyřznakové funkce.

<-, = Přiřazení | Nebo
+ Součet & A současně
- Rozdíl < Je menší
* Násobení > Je větší
/ Dělení <= Je menší nebo rovno
^ Exponent >= Je větší nebo rovno
%% Zbytek po dělení (modulo) ! Negace
%*% Dot product != Není rovno
%/% Podíl beze zbytku == Je rovno
%in% Subset    

Pro podrobný popis práce s operátory a matematickými funkcemi dostupnými v R si nastudujte výukovou jednotku Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Výuka jazyka R Konstanty, operátory a matematické výpočty

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity