Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAnalýza dat v R Grafické výstupy R Tradiční grafika Grafické okno a systém koordinát

Logo Matematická biologie

Grafické okno a systém koordinát

Grafy se vykreslují do grafického okna. Toto okno se buď otevře samostatně při spuštění funkce vyššího stupně nebo ho můžeme otevřít příkazem:

> windows() # v systému Windows

> x11() # v systémech Linux

> quartz()# v systému Mac

Otevření grafického okna se používá v případě, že chceme specifikovat některé obecné vlastnosti okna, jako např:

  • Barvu pozadí (základní nastavení je bílá)
  • Velikost grafického okna (základní nastavení je 7x7 palců)
  • apod.

Pokud umísťujeme více než dva grafy do grafického okna, specifikace velikosti zabrání, aby byly grafy příliš úzké:

> windows(width = 14, height = 7) # pro dva grafy vedle sebe

Dá se to udělat i ručně roztažením okna s pomocí kurzoru, ale v případě, že grafy vytváříme automaticky (v cyklu nebo ve funkci) , to nejde.

Jelikož funkce windows(), x11() nebo quartz() vytváří nové grafické okno, můžeme otevřít hned několik oken najednou, což je výhodné v některých situacích.

Otevřené grafické okno zavřeme příkazem dev.off()

Grafické okno má následující strukturu (obrázek níže):

  • Vnitřní šedá část představuje "plot region" - je to část, kde se vykreslí graf
  • Bílá část je "figure region" - zde se vykreslí popisky os, název grafu, stupnice os.... margin 1, margin 2, margin 3, margin 4 - jsou okraje grafu. Slouží pro orientaci k umístění os, jejich popisků, etc.
  • Vnější šedá část grafického okna představuje okraje grafu (outer margins) - ty mají význam zejména vykreslujeme-li do okna více grafů

Odstraníme-li vnější okraje (outer margin), zůstane nám tzv. "inner region" (vnitřní oblast grafického okna). V případě jednoho grafu je inner region shodný s figure region.

 

V případě více grafů v grafickém okně představuje inner region všechny figure region. Struktura grafického okna pro více grafů vypadá následovně:

 

Vykreslení grafu se provádí na základě systému koordinát.

Uvnitř plot region existuje systém zvaný "user coordinates":

Na základě tohoto systému se vykreslují datové symboly, křivky, text a pod. Škálu, která je obvykle stanovena  R automaticky, lze kontrolovat pomocí argumentů xlim= a ylim= ve většině funkcí vyššího stupně, případně pomocí argumentu usr= ve funkci par().

Systém koordinát figure margins sestává z řádků:

 

Podobně i systém koordinát outer margins sestává z řádků:

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity