Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAnalýza dat v R Tvorba R balíku Finální tvorba R balíku

Logo Matematická biologie

Finální tvorba R balíku

Jak již bylo řečeno, tvorba balíku vyžaduje instalaci speciálních nástrojů, jako Rtools a LaTeX (pro správu nápovědy). Dále je třeba vytvořit jednotlivé soubory tak, jak jsme je popsali výše. Některé se vytvoří automaticky, vše závisí na použití specifických nástrojů. My si ukážeme tvorbu balíku pomocí R CMD a pomocí R Studia.

1. R CMD

S pomocí funkce package.skeleton()vytvoříme v konzole R základní strukturu balíku (základní adresář se vytvoří v pracovním adresáři, pokud nezadáme jinak). Jako argument musíme uvést název balíku ("operace") a také seznam názvů funkcí jako vektor znakových řetězců:

          > package.skeleton(name="operace", list=c("mocnina","soucet","rozdil","podil"))

          Creating directories ...

          Creating DESCRIPTION ...

          Creating NAMESPACE ...

          Creating Read-and-delete-me ...

          Saving functions and data ...

          Making help files ...

          Done.

          Further steps are described in './operace/Read-and-delete-me'.

Následuje ruční úprava jednotlivých souborů, doplnění nápovědy, příkladů. Vše v textovém editoru (nejlépe co nejjednodušším bez formátování, tedy ne MS WORD!). Tento krok není nutný, balík vytvoříme i bez dalších úprav, ale bude mu chybět nápověda a podobně.

Když máme strukturu připravenou, spustíme command okno ve Windows (v nabídce START do okna pro vyhledávání zadáme příkaz cmd), případně použijeme přímo terminál v Linuxu.

Přesuneme se do adresáře, ve kterém máme adresář s balíkem (v našem případě adresář operace/).

Poté zadáme tyto příkazy:

R CMD check operace# zkontroluje kódy a strukturu

R CMD build operace# vytvoří tar.gz (tarball) soubor pro instalaci balíku v Linuxu

Balík se instaluje pomocí příkazu

R CMD INSTALL operace.tar.gz

 

2. RStudio

R studio je více uživatelský příjemný způsob tvorby balíků. Nejdříve si musíte z nabídky vybrat File-->New Project. Tvorba balíku je nový projekt. Pak vyberte adresář ve kterém chcete projekt vytvořit (nejlépe nový) a vyberte z Project Type nabídky typ projektu "R package". Otevře se Vám toto okno:

V tomto okně vyplníte název balíku (operace) a pak do dalšího okna ("Create package base on source file") s pomocí tlačítka "Add" vyberete soubory s .R funkcemi (tedy mocnina.R, rozdil.R, soucet.R, podil.R), které mají v balíku být.

Pak klikněte na "Create Project" a RStudio vytvoři v zadaném adresáři nový adresář s názvem operace a s předdefinovanou strukturou:

Psaní dokumentace

Máme dvě možnosti, jak přistoupit k psaní dokumentace k balíku (nápověda, vignette apod):

  • Základní - dokumentace se dopisuje do automaticky vytvořených souborů
  • S pomocí balíku roxygen2:

Balík roxygen2 obsahuje mnoho funkcí, které vytvářejí velice pěknou dokumentaci s použitím jednoduchého kódování.

>install.packages("devtools")

>install.packages("roxygen2")

>library(devtools)

>install_github("devtools", "hadley")

http://www.rstudio.com/ide/docs/packages/documentation

http://www.youtube.com/watch?v=9PyQlbAEujY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad struktury .R souboru, ze kterého se poté vytvoří nápověda:

#' Popis balíku

#' @param x a numeric vector

#' @param a a numeric value

#' @return power of x to a

#' @export

mocnina<-function(x,a){return(x^a)}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity