Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAnalýza dat v R Grafické výstupy R Grid grafika Další grid funkce

Logo Matematická biologie

Další grid funkce

Přidání několika viewportů najednou provedeme s pomocí funkce pushViewport(vpList(vp1, vp2, vp3)). Argumentem této funkce je seznam viewportů, které byly buď definovány předem, nebo přímo v zadání seznamu.

Přidání hierarchicky uspořádaných viewportů se provede následujícími funkcemi:
pushViewport(vpStack(vp1,vp2, vp3))
pushViewport(vpTree(vp1,vpList(vp2, vp3)))


Grafické grid objekty, podobně jako viewporty, můžeme uspořádat do stromu. gTree je strom grid objektů.

Použití: Nejprve vytvoříme jednotlivé objekty, které seřadíme do stromu a následně zobrazíme jediným příkazem grid.draw():

> vp <-viewport(width=0.8,height=0.8,name="view", xscale=c(0,10), yscale=c(0,10))
> x <- xaxisGrob(name = "axis1")
> y <- yaxisGrob(name = "axis2")
> points <- pointsGrob(1:9, 1:9, name="dataPoints")
> title <- textGrob("První graf",name="myTitle",x=0.1,y=0.9)
> tree <- gTree(name="Tree", vp=vp,     children=gList(x,y,title,points))
> grid.draw(tree)

Další funkce:
plotViewport() je funkce, která vytváří viewport s centrální oblastí grafu a hranicemi jako v plot().
dataViewport() je funkce vytvářející viewportus x  a/nebo y škálou založenou na numerických hodnotách zadaných do funkce jako argument.

> getNames() # vrací seznam všech grafických objektů nejvyššího stupně
[1] "Tree“

> childNames(tree)
[1] "axis1"  "axis2"  "myTitle“  "dataPoints"
> childNames(grid.get("Tree"))
[1] "axis1"  "axis2"  "myTitle“  "dataPoints"

Grid můžeme integrovat s funkcí layout().

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity