Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyPrůvodce vybranými analýzami v R

Průvodce vybranými analýzami v R

Interaktivní průvodce umožnuje uživateli samostatně si vytvořit kód v jazyce R pro vybrané komplexnější datové analýzy. Využívá k tomu dostupné webové platformy softwaru R. Pro vstup do průvodce klikněte na jednu z níže uvedených analýz. Zobrazí se vám okno průvodce, které se skládá ze dvou částí: textové a plně funkční R konzole. V levé horní části se nalézá úvod k vybrané analýze včetně představení vstupních dat. Celá analýza je rozdělená do několika na sebe navazujících kroků. Zadání každého kroku najdete v příslušném okně pod úvodem. Každé zadání končí otázkou, na kterou odpovídáte výběrem jedné z nabízených možností. Po výběru jedné z možností se v příkazovém okně objeví blok příkazů. Následně je možné kód spustit a obdržet tak parciální výsledek ve formě textového a grafického výstupu na konzoli. Při přechodu na další krok se řešitel dozví, zda byla vybraná odpověď správná, popřípadě proč se vybraná odpověď nehodí. Do následujícího kroku se přenese úspěšně vytvořená část skriptu, kterou uživatel vyřešením dalšího problému doplní o nový blok příkazů. Skript je v každé fázi volně kopírovatelný a lze jej tedy použít u veškerých výpočtů, které bude uživatel v budoucnu provádět.

Kód projektu: MUNI/FR/1385/2019

Autoři projektu: Roman Kula, Jiří Kalina, Daniela Charwátová, Ivana Ihnatová, Renata Chloupková

 

 


 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity